Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
PROGRAM NA E-MAIL
/images/uploads/1709539273-ekonomka-742jpg.jpg

Zábřežská kulturní, s.r.o.
vyhlašuje personální výběrové řízení na pozici
EKONOM / EKONOMKA

Místo výkonu práce: Zábřeh
Rozsah práce: plný úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: po dohodě (nejpozději 1. 7. 2024)

Základní předpoklady pro podání přihlášky:
• minimálně SŠ vzdělání s maturitou ekonomického směru
• minimálně 3 roky praxe v oboru
• komplexní znalost podvojného účetnictví a daňové problematiky (vítána praxe v obchodní společnosti)
• znalost aktuálních mzdových a pracovněprávních předpisů
• občanská a morální bezúhonnost

Požadavky:
• perfektní znalost práce na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, internet a elektronická pošta, správa souborů)
• pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost
• flexibilita, samostatnost, komunikativnost

Nabízíme:
• seberealizaci na klíčové pozici v renomované obchodní společnosti
• 5 týdnů dovolené
• indispoziční volno
• pružnou pracovní dobu
• příspěvek na stravování, regeneraci sil, penzijní připojištění
  a další zaměstnanecké benefity

Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce:
• motivační dopis (v rozsahu max. 1 s.)
• strukturovaný profesní životopis
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky: čtvrtek 28. 3. 2024

Způsob podání přihlášky:
• elektronicky na e-mail: david@kulturak.info
• osobně nebo poštou na adresu: Zábřežské kulturní, s.r.o., k rukám PhDr. Zdeňka Davida, Farní 53/14, 789 01 Zábřeh (na obálku uvést VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ)

Bližší informace (náplň práce) na kontaktu:
Jana Rosková, ekonomka společnosti, e-mail: roskova@kulturak.info, mobil: 771 290 915.
Bližší informace (mzdové záležitosti):
PhDr. Zdeněk David, jednatel společnosti, e-mail: david@kulturak.info, mobil: 775 279 554.

Zábřežská kulturní si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, popř. nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Zábřežská kulturní bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

 

EKONOM/EKONOMKA
náplň práce

Kompletní zpracování podvojného účetnictví
• hotovostní styk: vedení pokladen, interních dokladů, vyúčtování provozních záloh, cestovních příkazů, vedení pokladních knih
• bezhotovostní styk: příkazy, elektronické bankovnictví
• faktury přijaté a související doklady
• faktury vydané (na základě podkladů vystavuje a kontroluje faktury za podnájmy, služby, objednávky a ostatní dle platných smluv, vystavuje upomínky)
• vede operativní a účetní evidenci majetku
• sestavuje odpisové plány hmotného a nehmotného majetku
• provádí fyzickou a dokladovou inventarizaci, včetně vypořádání inventarizačních rozdílů a likvidačních protokolů
• připravuje podklady pro uzavírání smluv, směrnic, kalkulací
• tvorba a čerpání sociálního fondu
• zodpovídá za archivaci a skartaci písemností

Zpracování podkladů pro rozpočty, rozbory hospodaření, výkazy FÚ a ostatní
• tvorba ročního rozpočtu
• měsíční přehledy o čerpání rozpočtu, dodržování závazných ukazatelů rozpočtu
• zpracování měsíčních uzávěrek – kontrola a návaznost všech účetních operací dle hlavní knihy atd.
• zpracování měsíčních prodejů vstupenek kulturního domu, kina, externích prodejců
• měsíční vyúčtování akcí
• vyúčtování akcí dle objednávek (městský úřad), vyúčtování dotací
• čtvrtletní vyúčtování dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (město Zábřeh)
• čtvrtletní výkazy o stavu hospodaření a související podklady pro dozorčí radu společnosti
• zpracování měsíčních výkazů na FÚ: DPH, kontrolní hlášení
• sestavování roční závěrky, výkazu zisků a ztrát, rozvahu, daňové přiznání právnických osob
• zpracování výkazů: ČSÚ, ministerstvo kultury apod.

Vedení personální a mzdové agendy
• kompletní zpracování mezd: HPP, DPP, DPČ vč. odvodů SP, ZP, daní, příspěvků na penzijní připojištění, příspěvků na stravování a ostatních srážek
• zpracování související administrativy: hmotná odpovědnost, prohlášení poplatníka apod.
• oznámení o nástupu a skončení zaměstnání SP, ZP
• vypracování ELDP
• roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění všech zaměstnanců
• roční výkazy zálohové a srážkové daně FÚ

V Zábřehu 29. 2. 2024


HLEDÁME EKONOMA/EKONOMKU

Datum ---
Čas ---
Místo konání ---
REZERVACE
NENÍ MOŽNÁ