Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
PROGRAM NA E-MAIL

CENÍK VÝLEPU PLAKÁTŮ VE MĚSTĚ ZÁBŘEH

 

platný od 1. 1. 2022

Doba výlepu A4 A3 A2 A1 přelepka
do 7 dnů 17,- Kč 28,- Kč 44,- Kč 66,- Kč 13,- Kč
do 14 dnů 22,- Kč 33,- Kč 55,- Kč 88,- Kč 13,- Kč
do 21 dnů 28,- Kč 44,- Kč 83,- Kč 132,- Kč 13,- Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kus (včetně 21% DPH)

SEZNAM VYLEPOVACÍCH PLOCH

Sběrové místo:
Zábřežská kulturní, s.r.o., Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh
telefon: 775 915 400, 725 046 589, email: zikova@kulturak.info
kont. osoba Dagmar Ziková

Příjem plakátů uzavíráme vždy v pondělí v 15:00 hodin. Výlepový den je úterý.

Počet výlepových ploch: 27
Opravy poškozených plakátů provádíme zdarma. Je nutné přiložit náhradní plakáty.
Za mimořádný výlep - 100% příplatek dané ceny.

Pravidla pro výlep plakátů v období od 6. 9. do 27. 9. 2022
 Volební plakáty (celkový počet maximálně 27 kusů):

-    formát A3 maximálně 27 kusů
-    formát A2 maximálně 10 kusů
-    formát A1 nevylepujeme
Plakáty formátu A2 budou vylepeny na níže uvedených plakátovacích plochách:
1.    Severovýchod (před prodejnou Albert)
2.    nám. Osvobození (vedle dolní budovy MěÚ)
3.    u Billy
4.    nám. Osvobození (naproti budovy bývalé Besedy)
5.    křižovatka ul. Žižkova x Havlíčkova (naproti Domu peněžnictví)
6.    ul. Komenského (pod kostelem sv. Barbory)
7.    Masarykovo nám. (před budovou MěÚ) - betonový sloup
8.    ul. Valová
9.    u nádraží ČD - velký válec
10.    ul. 28. října (před budovou bývalých kasáren)

Na zbývajících plakátovacích plochách mohou být vylepeny plakáty formátu A3.

Ostatní plakáty (plakáty, které se netýkají voleb) budeme vylepovat pouze v případě volné kapacity plakátovacích ploch. Tyto plakáty musí mít maximální formát A3.

Gramáž papíru (plakátu) doporučujeme do 125g/m2. V případě dodání silnějšího papíru nezaručujeme dostatečnou kvalitu výlepu.

V Zábřehu dne 1. 1. 2022
Zpracovala: Dagmar Ziková