Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
PROGRAM NA E-MAIL

Každý návštěvník je povinen chovat se ve vymezeném areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek a nepůsobil škodu na zařízení.

Pořadatel si vyhrazuje právo zamezit vstupu do areálu podnapilým osobám nebo osobám se psy a jinými zvířaty. V prostoru akce musí být pes na vodítku a s košíkem.

Vnášení skleněných lahví a sklenic do areálu je přísně zakázáno.

V rámci akcí mohou být pořadateli pořizovány obrazové a zvukové záznamy určené k propagačním, ilustračním nebo zpravodajským účelům. Záznamy budou užity v souladu s příslušnými právními předpisy.
Pořadatel nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.