Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
PROGRAM NA E-MAIL

Aktuálně platné podmínky pro vstup na akci
(od 14. 6. 2021)

 

Na akci mohou být přítomny pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Při příchodu musí být všichni návštěvníci (s výjimkou dětí do 6 let věku) schopni prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

Návštěvník akce
•    absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test určený pro sebetestování s negativním výsledkem (možno doložit také potvrzením zaměstnavatele, školy nebo čestným prohlášením*),
nebo
•    absolvoval nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
•    byl očkován proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace alespoň první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní,
nebo
•    prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
nebo
•    návštěvník akce na místě (a na svoje náklady) podstoupí preventivní antigenní test určený pro sebetestování s negativním výsledkem.

* Tiskopis pro čestné prohlášení bude k dispozici v místě konání akce.

Návštěvníci jsou povinni po celou dobu konání akce používat ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor), a to s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, a s výjimkou doby nezbytně nutné ke konzumaci jídla a nápojů.

Konzumace jídla a nápojů v hledišti je zakázána.

Návštěvníci jsou buď usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, nebo mohou stát s tím, že dodržují rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.